Služby pro Louny a okolí

Kominické služby

 • kompletní kominické práce
 • vložkování komínů
 • čištění a zákonné kontroly komínů
 • výchozí revize spalinových cest
 • prohlídky kamerou.

Služby pro města a obce

V rámci kominických služeb zajišťujeme hromadná čištění a kontroly komínů pro města a obce za zvýhodněných podmínek.

Montáž krbových kamen

 • doprava, montáž a připojení ke spalinové cestě u nás zakoupených krbových kamen
 • obestavby krbových vložek neprovádíme.

Revize plynového zařízení

 • revize a kontroly odběrných plynových zařízení a tlakových nádob
 • v rámci revizí plynu měření emisí dle TPG 704 01 v kouřovodu od plynových spotřebičů s odvodem spalin do komína
 • kontrola těsnosti plynovodů uložených v zemi ručním detektorem SIGIex s krokovou sondou
 • odborné prohlídky kotelen.

Autorizované měření emisí

 • jednorázové autorizované měření emisí elektrochemickými články (CO a NOx) dle zák. č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhl. č.415/2012 Sb. §4 odst.6 písm. a) u spotřebičů na LTO a plynná paliva vyjmenovaných zdrojů znečištění do celkového výkonu 5MW.

Kontakty

+420 415 652 722
(prodej, obchod)
+420 415 653 554
(kominictví)

info@hagas.cz

Navštivte naši prodejnu

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132, 440 01 Louny

máme teplo