Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení.


Co se týká námi poskytovaných služeb, dotace lze získat na :


C.1 výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech;

Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách;

V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.


Výše dotací jsou následující :


C.1
 • Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva : 95.000,- Kč
 • Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kWtopného výkonu zdroje tepla) : 80.000,- Kč
 • Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže : 50.000,- Kč
 • Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda : 75.000,- Kč
 • Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda : 50.000,- Kč

C.2
 • Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb : 95.000,- Kč
 • Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva  a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb : 80.000,- Kč
 • Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb : 75.000,- Kč
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb  : 50.000,- Kč

C.3
 • Solární systém pro přípravu TUV : 55.000,- Kč
 • Solární systém pro přípravu TUV a přitápění : 80.000,- Kč


Veškeré potřebné informace o programu Zelená úsporám získáte zde 


Naše společnost je registrovaným odborným dodavatelem na produkty :

VIESSMANN - tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na biomasu
BUDERUS - tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na biomasu
EXTRAFLAME - krbová kamna a kotle na pelety
VIADRUS - kotle na biomasu, solární systémy
ROJEK - zplyňovací a automatické kotle


Naše služba na klíč v rámci programu zelená úsporám zahrnuje :

 • zpracování projektové dokumentace (smluvně)
 • dodávku a montáž dotované technologie
 • zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně veškerých předepsaných příloh

Postup při získání dotace je v praxi následující :

 1. výběr předmětné technologie
 2. zpracování projektové dokumentace
 3. zpracování cenové nabídky
 4. sepsání Smlouvy o dílo
 5. úhrada zálohy
 6. dodávka a montáž vybrané technologie, vč. uvedení do provozu
 7. doplatek díla
 8. zpracovnání žádosti se všemi předepsanými přílohami
 9. podání Žádosti o dotaci
 10. získání dotace


Kominictví Louny

Kompletní kominické služby.

Kontaktní informace

Adresa společnosti
HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01 LOUNY

Kontaktní spojení

Tel: 415 652 069
  415 653 554 (kominictví)
Fax:415 652 722
  info@hagas.cz

Otevírací doba

Prodejna

Po-Čt8:00 – 12:00
 12:30 – 16:30
8:00 – 12:00
 12:30 – 16:00

Kancelář společnosti

Po-Čt7:30 – 12:00
 13:00 – 16:30
7:30 – 12:00

Hagasservis s.r.o. © 1999 - 2020 | Created by Jiří Klecan 2009
Hagasservis s.r.o.