Kominictví

Kominictví

Společnost HAGAS servis Louny poskytuje kompletní kominické služby

 • čištění a kontroly spalinových cest (komínů) dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., a to na pevná a plynná paliva
 • vložkování komínů
 • montáž 3-složkových komínů
 • prohlídky komínovou kamerou
 • připojování spotřebičů
 • výchozí revize spalinových cest
 • autorizované měření emisí do 5MW jmenovitého příkonu
 • technické posudky spalinových cest
 • pasporty komínů (zmapování všech komínových průduchů)
 • výpočty spalinových cest
 • dodavatelsky zajišťujeme frézování komínů a prohlídky komínovou kamerou
Vložkování komínů provádíme pouze z kvalitních certifikovaných materiálů od renomovaných výrobců (Schiedel, Ricomgas, Jeremias, VK Vacovský Group)

Provádíme hromadná čištění komínů pro města a obce, a to za zvýhodněných podmínek.

Novinka

Prohlídky spalinové cesty komínovou kamerou. Prováděná prohlídka je sledována na obrazovce, která je součástí kamery. Na vyžádání dodáme záznam prohlídky na požadované paměťové médium.Výklad jednotlivých kominických úkonů


REVIZE KOMÍNŮ

Revize komínu se provádí při kolaudaci, při výměně spotřebiče, po vyhoření sazí a při zjištěné netěsnosti komínu (např. sesednutím základů). Zjišťuje se těsnost a stav spalinové cesty. Každá spalinová cesta musí zajistit bezpečný odvod spalin za všech provozních podmínek.

AUTORIZOVANÉ; MĚŘENÍ MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ

Měří se všechny spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva. Měření se neprovádí v obytných bytech, domech a rekreačních objektech, pokud neslouží výhradně ke komerčním účelům. Měření se provádí 1x za dva roky. Např. u plynových spotřebičů se měří v rozsahu 11-200 kW. U více spotřebičů odtahovaných jedním komínem se výkon spotřebičů sčítá.

KONTROLA STAVU A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ ANEB PROČ VŮBEC KONTROLOVAT A ČISTIT


Plynná a kapalná paliva

Dobře seřízený spotřebič neprodukuje saze. Během provozu všaqk dochází ve spojích dílů komínových vložek k propadávání jemného, stavebního prachu na dno komínové vložky. Postupně dochází k tzv. usypání komínu. Dalším důvodem ucpání spalinové cesty bývá rozpad komínové vložky nebo spadlý holub v komíně. Spaliny nemohou odcházet komínem a zvolí cestu přes přerušovač tahu do prostoru, kde je spotřebič umístěn. Spotřebič si namísto vzduchu nasává spaliny, které jsou chudé na obsah kyslíku a začne běžet v režimu nedokonalého spalování. Začne vznikat jedovatý kysličník uhelnatý CO. Většina spotřebičů nemá kontrolní otvor kouřovodu a kouřovod je nerozebíratelný. Uživatel tedy nemá možnost zjistit, zda-li je komín usypaný. Lze to ujistit buď komínovou kamerou a nebo po navrtání kouřovodu průmyslovým endoskopem.

Pevná paliva

Při provozu spotřebiče dochází k nedokonalému spalování paliva. Spaliny obsahují hořlavý chemický nedopal, tj. uhlík, který se usazuje na vnitřní stěně komínu. Komín se nejen ucpává (lehce poznáte podle toho, že komín netáhne), ale zejména hrozí tzv. vyhoření sazí. Jedná se o komínový požár, při kterém dosahuje teplota v komíně až 1100 °C. Často dochází k prasknutí komínu a může dojít k požáru okolních dřevěných konstrukcí. Pokud vyhoří nerezová komínová vložka, může dojít k přestavení krystalické mřížky a z nerezu se stane korodující železo. Po vyhoření komínu je nutné vždy provést revizi komínu pomocí komínové kamery.

Součástí kontroly pro všechny typy paliv je i kontrola nadstřešní části komínu.

Jak často kontrolovat a čistit ?

Četnost kontrol a čištění spalinových cest můžete nalézt v Příloze 1 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ZDE

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Instalací komínové vložky dojde k úpravě stávajícího jednovrstvého komínu na komín vícevrstvý. Zlepší se tepelně izolační vlastnosti komínového průduchu, cihelná stěna komínu je oddělena od působení agresivních spalin a kondenzátů. Výrazně se prodlouží životnost komínu a zvýší se bezpečnost uživatele spotřebiče. Vložkování provádíme dle současné platné ČSN, pouze z osvědčených a certifikovaných materiálů, pro všechny druhy paliv. Nejčastěji používaný materiál komínové vložky je nerezová ocel.

STAVBA KOMÍNŮ

Pokud nechcete postavit klasický zděný komín, vypracujeme nabídku na provedení vícevrstvého kovového komínu. Tento komín je složen z nerezového ochranného pouzdra, tepelné izolace a kovového pláště a může být umístěn uvnitř domu nebo může být veden po vnějším plášti budovy.

OPRAVY KOMÍNŮ NAD STŘECHOU

Opravy komínů nad střechou přímo neposkytujeme. Jsme schopni zprostředkovat odborné zednické řešení.


Není nic, co bychom v oblasti komínů nezvládli. Problém s komínem? Volejte HAGAS servis Louny !!!

Kominictví Louny

Kompletní kominické služby.

Kontaktní informace

Adresa společnosti
HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01 LOUNY

Kontaktní spojení

Tel: 415 652 069
  415 653 554 (kominictví)
Fax:415 652 722
  info@hagas.cz

Otevírací doba

Prodejna

Po-Čt8:00 – 12:00
 12:30 – 16:30
8:00 – 12:00
 12:30 – 16:00

Kancelář společnosti

Po-Čt7:30 – 12:00
 13:00 – 16:30
7:30 – 12:00

Hagasservis s.r.o. © 1999 - 2021 | Created by Jiří Klecan 2009
Hagasservis s.r.o.